Мико-тин
Все хотят добра. Не отдавайте его. (с) С.Е. Лец